(รหัสสินค้า : 073420) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 20312

(รหัสสินค้า : 073420) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 20312

728 บาท

(KSPN-073-18-114) (18-แบบเส้น MAXFLEX หนา 2 นิ้ว)
หนา 2 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 3-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 3-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (IPS)

728 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-18-114) (18-แบบเส้น MAXFLEX หนา 2 นิ้ว)
หนา 2 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 3-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 3-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (IPS)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น