(รหัสสินค้า : 073421) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 20412

(รหัสสินค้า : 073421) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 20412

952 บาท

(KSPN-073-18-115) (18-แบบเส้น MAXFLEX หนา 2 นิ้ว)
หนา 2 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 4-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 4-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว (IPS)

952 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-18-115) (18-แบบเส้น MAXFLEX หนา 2 นิ้ว)
หนา 2 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 4-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 4-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว (IPS)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น