(รหัสสินค้า : 073338) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 34400

(รหัสสินค้า : 073338) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 34400

332 บาท

(KSPN-073-14-125) (14-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 (Wall) ขนาดรู 4 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 4 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

332 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-14-125) (14-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 (Wall) ขนาดรู 4 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 4 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น