(รหัสสินค้า : 073274) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 3458

(รหัสสินค้า : 073274) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 3458

75 บาท

(KSPN-073-14-104) (14-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 (Wall) ขนาดรู 5/8 (5 หุน)
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

75 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-14-104) (14-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 (Wall) ขนาดรู 5/8 (5 หุน)
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น