(รหัสสินค้า : 073276) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 3478

(รหัสสินค้า : 073276) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 3478

86 บาท

(KSPN-073-14-106) (14-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 (Wall) ขนาดรู 7/8 (7 หุน)
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 7/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

86 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-14-106) (14-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/4 นิ้ว)
หนา 3/4 (Wall) ขนาดรู 7/8 (7 หุน)
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 7/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น