(รหัสสินค้า : 073288) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 3812

(รหัสสินค้า : 073288) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 3812

26 บาท

(KSPN-073-12-103) (12-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/8 นิ้ว)
หนา 3/8 (Wall) ขนาดรู 1/2
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

26 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-12-103) (12-แบบเส้น MAXFLEX หนา 3/8 นิ้ว)
หนา 3/8 (Wall) ขนาดรู 1/2
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น