(รหัสสินค้า : 001224) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (ไม่มีสายเกจ)

(รหัสสินค้า : 001224) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL (ไม่มีสายเกจ)

2,335 บาท

(KSPN-001-01-142) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model : 435CKP
สำหรับน้ำยา R-134
(ไม่มีสายเกจ)

2,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-142) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
Model : 435CKP
สำหรับน้ำยา R-134
(ไม่มีสายเกจ)
KSPN

KSPN-001-01-142

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด