(รหัสสินค้า : 001227) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา SUMO รุ่น SMG168

(รหัสสินค้า : 001227) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา SUMO รุ่น SMG168

2,655 บาท

(KSPN-001-01-911) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 150 cm มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-22, R-32, R-410, R-404a
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
Placeholder

2,655 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-911) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 150 cm มีไซกลาส
สำหรับน้ำยา R-22, R-32, R-410, R-404a
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-911

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด