(รหัสสินค้า : 001230) วาล์วน้ำยาเดี่ยว พร้อมหัวเกจ SP (สีแดง)

(รหัสสินค้า : 001230) วาล์วน้ำยาเดี่ยว พร้อมหัวเกจ SP (สีแดง)

455 บาท

(KSPN-001-02-307) (02-วาล์วน้ำยาเดี่ยว)
Model : CT-466+KRG800R410,32(SP)
สำหรับน้ำยา R-32, R-410a
(สีแดง) (ลูกบิดยาง)
(CT-466HI+800SP-R410-32)

455 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-02-307) (02-วาล์วน้ำยาเดี่ยว)
Model : CT-466+KRG800R410,32(SP)
สำหรับน้ำยา R-32, R-410a
(สีแดง) (ลูกบิดยาง)
(CT-466HI+800SP-R410-32)
KSPN

KSPN-001-02-307

Model

CT-466+KRG800R410,32(SP)

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ชุด