(รหัสสินค้า : 001249) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา DSZH รุ่น WK-P-6002-S

(รหัสสินค้า : 001249) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา DSZH รุ่น WK-P-6002-S

1,560 บาท

(KSPN-001-01-603) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 60 นิ้ว( 1.5 M)
น้ำยา R-12, ,R-22 ,R-134 ,R-407 ,R-410 ,R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
ไม่มีคอปเปอร์ (หัวเติมข้อต่อน้ำยา แอร์รถยนต์)
Placeholder

1,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-603) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
สายยาว 60 นิ้ว( 1.5 M)
น้ำยา R-12, ,R-22 ,R-134 ,R-407 ,R-410 ,R-404
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
ไม่มีคอปเปอร์ (หัวเติมข้อต่อน้ำยา แอร์รถยนต์)
KSPN

KSPN-001-01-603

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด