(รหัสสินค้า : 001250) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

(รหัสสินค้า : 001250) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

455 บาท

(KSPN-001-03-307) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-350-FRG-G-O (เกลียวออกล่าง)
Low-Pressure  ท่อเกจด้านล่าง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a

455 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-307) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-350-FRG-G-O (เกลียวออกล่าง)
Low-Pressure  ท่อเกจด้านล่าง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a
KSPN

KSPN-001-03-307

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน