(รหัสสินค้า : 001253) ชุดเกจชาร์จนํ้ายาเดี่ยว VALUE

(รหัสสินค้า : 001253) ชุดเกจชาร์จนํ้ายาเดี่ยว VALUE

875 บาท

(KSPN-001-01-822) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VRM1-B-0404
สำหรับน้ำยา R-22, R-134, R-410, R-407

875 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-822) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VRM1-B-0404
สำหรับน้ำยา R-22, R-134, R-410, R-407
KSPN

KSPN-001-01-822

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด