(รหัสสินค้า : 001254) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE

(รหัสสินค้า : 001254) ชุดเกจชาร์จนํ้ายา VALUE

875 บาท

(KSPN-001-01-823) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VRM2-B-0401
สายยาว 60 นิ้ว( 1.5 M)
สำหรับน้ำยา R-22, R-134, R-410, R-407
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)

875 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-01-823) (01-ชุดเกจชาร์จน้ำยา)
รุ่น VRM2-B-0401
สายยาว 60 นิ้ว( 1.5 M)
สำหรับน้ำยา R-22, R-134, R-410, R-407
สาย 3 เส้น (เหลือง, แดง, น้ำเงิน)
KSPN

KSPN-001-01-823

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด