(รหัสสินค้า : 001256) หัวเกจชาร์จน้ำยา BLUE แบบบรรจุน้ำมัน

(รหัสสินค้า : 001256) หัวเกจชาร์จน้ำยา BLUE แบบบรรจุน้ำมัน

395 บาท

(KSPN-001-03-522) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : BLR/OPG-250
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท) ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
Low-Pressure (-30-250 PSI)
สำหรับน้ำยา R-22, R-134a, R-404a, R-407c

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-522) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : BLR/OPG-250
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท) ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
Low-Pressure (-30-250 PSI)
สำหรับน้ำยา R-22, R-134a, R-404a, R-407c
KSPN

KSPN-001-03-522

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน