(รหัสสินค้า : 005130) ชุดหัวเกจ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005130) ชุดหัวเกจ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) IM-TECH

725 บาท

(KSPN-005-02-251) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
แรงดันสูงสุด : 200 kg/cm2
อัตราการไหล: 1-25 ลิตร/นาที
แรงดันขณะใช้งาน: 200 kg/cm2
(IM-TECH / IMPERIAL)
Placeholder

725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-251) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
แรงดันสูงสุด : 200 kg/cm2
อัตราการไหล: 1-25 ลิตร/นาที
แรงดันขณะใช้งาน: 200 kg/cm2
(IM-TECH / IMPERIAL)
KSPN

KSPN-005-02-251

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด