(รหัสสินค้า : 005139) ชุดเชื่อมสนาม LPG ขนาด 6 คิว

(รหัสสินค้า : 005139) ชุดเชื่อมสนาม LPG ขนาด 6 คิว

15,680 บาท

(KSPN-005-01-102A) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ถัง LPG ขนาด 15 ก.ก.
ท่ออ๊อกซิเจน (O2) (ท่อลม) ขนาด 6 คิว
สายยาว 10 เมตร มีล้อเข็น (เกจ O2 + เกจ LPG)
(พร้อมรถเข็น)

Placeholder

15,680 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-01-102A) (01-ชุุดเชื่อมแก๊ส)
ถัง LPG ขนาด 15 ก.ก.
ท่ออ๊อกซิเจน (O2) (ท่อลม) ขนาด 6 คิว
สายยาว 10 เมตร มีล้อเข็น (เกจ O2 + เกจ LPG)
(พร้อมรถเข็น)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด