(รหัสสินค้า : 005140) สายสำหรับถังไนโตรเจน แบบมีข้อต่อ

(รหัสสินค้า : 005140) สายสำหรับถังไนโตรเจน แบบมีข้อต่อ

2,195 บาท

(KSPN-005-08-304) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ขนาด 10 เมตร ข้อต่อ ขนาด 2 หุน
แรงดันสูงสุด 800-1000 PSI

Placeholder

2,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-08-304) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ขนาด 10 เมตร ข้อต่อ ขนาด 2 หุน
แรงดันสูงสุด 800-1000 PSI

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น