(รหัสสินค้า : 005143) สายสำหรับถังไนโตรเจน แบบมีข้อต่อ

(รหัสสินค้า : 005143) สายสำหรับถังไนโตรเจน แบบมีข้อต่อ

2,595 บาท

(KSPN-005-08-305) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ขนาด 15 เมตร  ข้อต่อ ขนาด 2 หุน
แรงดันสูงสุด 800-1000 PSI
Placeholder

2,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-08-305) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ขนาด 15 เมตร  ข้อต่อ ขนาด 2 หุน
แรงดันสูงสุด 800-1000 PSI
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น