(รหัสสินค้า : 005145) ชุดหัวเกจ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005145) ชุดหัวเกจ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) IM-TECH

1,295 บาท

(KSPN-005-02-251A) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
แบบมีฮีทเตอร์ (Heater)
(IM-TECH / IMPERIAL)
Placeholder

1,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-251A) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
แบบมีฮีทเตอร์ (Heater)
(IM-TECH / IMPERIAL)
KSPN

KSPN-005-02-251A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด