(รหัสสินค้า : 005146) ชุดเกจเช็ครั่ว ไนโตรเจน (N2) IM-TECH

(รหัสสินค้า : 005146) ชุดเกจเช็ครั่ว ไนโตรเจน (N2) IM-TECH

795 บาท

(KSPN-005-02-231A) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
แรงดันสาย 800-4000 PSI
สายยาว 20 cm
(IM-TECH / IMPERIAL)

795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-02-231A) (02-ชุดหัวเกจ แก๊ส)
แรงดันสาย 800-4000 PSI
สายยาว 20 cm
(IM-TECH / IMPERIAL)
KSPN

KSPN-005-02-231A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด