(รหัสสินค้า : 008044) เครื่องแวคคั่ม TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 008044) เครื่องแวคคั่ม TASCO BLACK

13,280 บาท

(KSPN-008-07-112) (07-TASCO BLACK)
รุ่น TZ150TL-220
252 ลิตร/นาที (8.9 CFM)  ขนาด 15 ไมครอน
(Dual Stage)

13,280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-07-112) (07-TASCO BLACK)
รุ่น TZ150TL-220
252 ลิตร/นาที (8.9 CFM)  ขนาด 15 ไมครอน
(Dual Stage)
KSPN

KSPN-008-07-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

TZ150TL-220

หน่วย

เครื่อง