(รหัสสินค้า : 009X1-004) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 180 ซม. (1.8 M)

(รหัสสินค้า : 009X1-004) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 180 ซม. (1.8 M)

21,690 บาท

(KSPN-009-02-X1-104) (02-ม่านอากาศ)
Model : XQ-518 (แบบ Manual แบบลมเบา)
สำหรับความสูงไม่เกิน 2.4 เมตร

21,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-009-02-X1-104) (02-ม่านอากาศ)
Model : XQ-518 (แบบ Manual แบบลมเบา)
สำหรับความสูงไม่เกิน 2.4 เมตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย