(รหัสสินค้า : 009X1-012) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 120 ซม. (1.2 M)

(รหัสสินค้า : 009X1-012) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 120 ซม. (1.2 M)

16,550 บาท

(KSPN-009-02-X1-112) (02-ม่านอากาศ)
Model : XQ-512 (A) (แบบ Auto แบบลมเบา)
สำหรับความสูงไม่เกิน 2.4 เมตร

16,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-009-02-X1-112) (02-ม่านอากาศ)
Model : XQ-512 (A) (แบบ Auto แบบลมเบา)
สำหรับความสูงไม่เกิน 2.4 เมตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย