(รหัสสินค้า : 009X1-021) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 120 ซม. (1.2 M)

(รหัสสินค้า : 009X1-021) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 120 ซม. (1.2 M)

17,900 บาท

(KSPN-009-02-X1-302) (02-ม่านอากาศ)
Model : 6CK12A (A) (แบบ Auto แบบลมแรง)
สำหรับความสูงไม่เกิน 3 เมตร

17,900 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-009-02-X1-302) (02-ม่านอากาศ)
Model : 6CK12A (A) (แบบ Auto แบบลมแรง)
สำหรับความสูงไม่เกิน 3 เมตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย