(รหัสสินค้า : 009X1-023) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 90 ซม. (0.9 M)

(รหัสสินค้า : 009X1-023) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 90 ซม. (0.9 M)

16,550 บาท

(KSPN-009-02-X1-301) (02-ม่านอากาศ)
Model : 6CK09A (A) (แบบ Auto แบบลมแรง)
สำหรับความสูงไม่เกิน 3 เมตร

16,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-009-02-X1-301) (02-ม่านอากาศ)
Model : 6CK09A (A) (แบบ Auto แบบลมแรง)
สำหรับความสูงไม่เกิน 3 เมตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย