(รหัสสินค้า : 009X1-025) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 1260 mm (1.26 M)

(รหัสสินค้า : 009X1-025) ม่านอากาศ X-PER ขนาด 1260 mm (1.26 M)

68,855 บาท

(KSPN-009-02-X1-403) (02-ม่านอากาศ)
Model : XQ-812 TL (E)
(แบบ Stainless Steel 304)
ไฟ 380V

68,855 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-009-02-X1-403) (02-ม่านอากาศ)
Model : XQ-812 TL (E)
(แบบ Stainless Steel 304)
ไฟ 380V
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย