(รหัสสินค้า : 010U1-007) คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE ขนาด 36800 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U1-007) คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE ขนาด 36800 บีทียู

23,200 บาท

(KSPN-010-U1-106) (U1-คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE)
รุ่น AC-36T-R32
ไฟ 380V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
Placeholder

23,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U1-106) (U1-คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE)
รุ่น AC-36T-R32
ไฟ 380V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U1-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด