(รหัสสินค้า : 010U2-001) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 36800 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-001) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 36800 บีทียู

23,200 บาท

(KSPN-010-U2-110) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-36T-R410A (R-32)
ไฟ 380V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี

23,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-110) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-36T-R410A (R-32)
ไฟ 380V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U2-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-36T-R410A (R-32)

หน่วย

ชุด