(รหัสสินค้า : 010U2-002) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 48700 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-002) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 48700 บีทียู

29,200 บาท

(KSPN-010-U2-113) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-48T-R410A
ไฟ 380V  น้ำยา R-410  คอมสกอลล์

29,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-113) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-48T-R410A
ไฟ 380V  น้ำยา R-410  คอมสกอลล์
KSPN

KSPN-010-U2-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-48T-R410A

หน่วย

ชุด