(รหัสสินค้า : 010U2-003) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 12600 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-003) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 12600 บีทียู

8,895 บาท

(KSPN-010-U2-101) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-12-R32
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี

8,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-101) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-12-R32
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U2-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-12-R32

หน่วย

ชุด