(รหัสสินค้า : 010U2-004) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 18600 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-004) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 18600 บีทียู

12,390 บาท

(KSPN-010-U2-102) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-18-R32
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี

12,390 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-102) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-18-R32
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U2-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-18-R32

หน่วย

ชุด