(รหัสสินค้า : 010U2-005) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 25300 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-005) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 25300 บีทียู

17,110 บาท

(KSPN-010-U2-103) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-25-R32
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี

17,110 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-103) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-25-R32
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U2-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-25-R32

หน่วย

ชุด