(รหัสสินค้า : 010U2-007) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 33200 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-007) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 33200 บีทียู

20,295 บาท

(KSPN-010-U2-105) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-33-R410A (R-32)
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี

20,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-105) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-33-R410A (R-32)
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U2-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-33-R410A (R-32)

หน่วย

ชุด