(รหัสสินค้า : 010U2-008) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 36700 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-008) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 36700 บีทียู

20,650 บาท

(KSPN-010-U2-106) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-36-R410A (R-32)
ไฟ 220V น้ำยา R-32 คอมโรตารี

20,650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-106) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-36-R410A (R-32)
ไฟ 220V  น้ำยา R-32  คอมโรตารี
KSPN

KSPN-010-U2-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-36-R410A (R-32)

หน่วย

ชุด