(รหัสสินค้า : 010U2-009) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 38400 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U2-009) คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER ขนาด 38400 บีทียู

25,785 บาท

(KSPN-010-U2-107) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-38-R410A
ไฟ 220V  น้ำยา R-410  คอมสกอลล์

25,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U2-107) (U2-คอนเดนซิ่ง UNI-MASTER)
รุ่น AC-38-R410A
ไฟ 220V  น้ำยา R-410  คอมสกอลล์
KSPN

KSPN-010-U2-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-MASTER

รุ่น

AC-38-R410A

หน่วย

ชุด