(รหัสสินค้า : 011019) แคปทิ้ว สำหรับคอมเพรสเซอร์ ตู้แช่/ตู้เย็น

(รหัสสินค้า : 011019) แคปทิ้ว สำหรับคอมเพรสเซอร์ ตู้แช่/ตู้เย็น

64 บาท

(KSPN-011-04-103) (04-แคปทิ้ว คอมเพรสเซอร์ตู้แช่)
รุ่น AE 4459Y-SR
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.059 ยาว 10 ฟุต)
Placeholder

64 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-04-103) (04-แคปทิ้ว คอมเพรสเซอร์ตู้แช่)
รุ่น AE 4459Y-SR
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.059 ยาว 10 ฟุต)
KSPN

KSPN-011-04-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด