(รหัสสินค้า : 012036) แคปรัน แบบ 3 ขา ทั่วไป 55/6 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012036) แคปรัน แบบ 3 ขา ทั่วไป 55/6 ไมโคร (MFD)

225 บาท

(KSPN-012-11-107) (11-แบบ 3 ขา – ทั่วไป)
370/400 VAC

225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-11-107) (11-แบบ 3 ขา – ทั่วไป)
370/400 VAC
KSPN

KSPN-012-11-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน