(รหัสสินค้า : 012036) แคปรัน แบบ 3 ขา ขนาด 55/6 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012036) แคปรัน แบบ 3 ขา ขนาด 55/6 ไมโคร (MFD)

225 บาท

(KSPN-012-03-106A) (03-แบบทั่วไป 3 ขา)
370/400 VAC

225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-03-106A) (03-แบบทั่วไป 3 ขา)
370/400 VAC
KSPN

KSPN-012-03-106A

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน