(รหัสสินค้า : 012037) แคปรัน SP ขนาด 17 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012037) แคปรัน SP ขนาด 17 ไมโคร (MFD)

109 บาท

(KSPN-012-04-101C) (04-แบบ 2 ขา – SP)
370/450 VAC

109 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-04-101C) (04-แบบ 2 ขา – SP)
370/450 VAC
KSPN

KSPN-012-04-101C

Model

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

อัน