(รหัสสินค้า : 012071) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 10 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012071) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 10 ไมโคร (MFD)

116 บาท

(KSPN-012-02-101) (02-แบบ 2 ขา – ทั่วไป)
440 VAC
Placeholder

116 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-02-101) (02-แบบ 2 ขา – ทั่วไป)
440 VAC
KSPN

KSPN-012-02-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน