(รหัสสินค้า : 012075) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 50 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012075) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 50 ไมโคร (MFD)

235 บาท

(KSPN-012-02-112) (02-แบบ 2 ขา – ทั่วไป)
440 VAC
Placeholder

235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-02-112) (02-แบบ 2 ขา – ทั่วไป)
440 VAC
KSPN

KSPN-012-02-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน