(รหัสสินค้า : 012078) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 80 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012078) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 80 ไมโคร (MFD)

275 บาท

(KSPN-012-02-115) (02-แบบ 2 ขา – ทั่วไป)
440 VAC
Placeholder

275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-02-115) (02-แบบ 2 ขา – ทั่วไป)
440 VAC
KSPN

KSPN-012-02-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน