(รหัสสินค้า : 013187) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

(รหัสสินค้า : 013187) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

85 บาท

(KSPN-013-01-203) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 4 MFD (400VAC)

85 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-01-203) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 4 MFD (400VAC)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย