(รหัสสินค้า : 013192) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

(รหัสสินค้า : 013192) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

145 บาท

(KSPN-013-01-208) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 10 MFD (400VAC)

145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-01-208) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 10 MFD (400VAC)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย