(รหัสสินค้า : 013194) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

(รหัสสินค้า : 013194) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

216 บาท

(KSPN-013-01-210) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 16 MFD (450VAC)

216 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-01-210) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 16 MFD (450VAC)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย