(รหัสสินค้า : 013196) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

(รหัสสินค้า : 013196) แคปพัดลม แบบกลม SK (ทรงกระบอก)

69 บาท

(KSPN-013-01-200A) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 2.5 MFD (400VAC)

69 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-01-200A) (01-แคปพัดลม แบบกลม ทรงกระบอก)
ขนาด 2.5 MFD (400VAC)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย