(รหัสสินค้า : 013202) แคปพัดลม COMAR แบบขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013202) แคปพัดลม COMAR แบบขาเสียบ

549 บาท

(KSPN-013-19-111) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
ขนาด 35 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก)

549 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-19-111) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
ขนาด 35 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก)
KSPN

KSPN-013-19-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

COMAR

รุ่น

หน่วย

อัน