(รหัสสินค้า : 013205) แคปพัดลม COMAR แบบขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013205) แคปพัดลม COMAR แบบขาเสียบ

187 บาท

(KSPN-013-19-101) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
ขนาด 2.5 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก)

187 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-19-101) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
ขนาด 2.5 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก)
KSPN

KSPN-013-19-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน