(รหัสสินค้า : 013206) แคปพัดลม SK แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013206) แคปพัดลม SK แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ

45 บาท

(KSPN-013-02-201) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 0.5 ไมโคร (MFD) (440WV)

45 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-02-201) (02-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีสายไฟ)
ขนาด 0.5 ไมโคร (MFD) (440WV)

KSPN

KSPN-013-02-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน