(รหัสสินค้า : 013209) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013209) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

53 บาท

(KSPN-013-03-109A) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 5.5 ไมโคร (MFD)
(400VAC)

53 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-03-109A) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 5.5 ไมโคร (MFD)
(400VAC)
KSPN

KSPN-013-03-109A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน