(รหัสสินค้า : 013210) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013210) แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ

42 บาท

(KSPN-013-03-110A) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 7 ไมโคร (MFD)
(400VAC)

42 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-03-110A) (03-แคปพัดลม แบบเหลี่ยม แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 7 ไมโคร (MFD)
(400VAC)
KSPN

KSPN-013-03-110A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน